j

Kontakti

d
Rakstīt ziņu

  • Pastāstiet par pasākumu: datums, viesu skaits, vietas nosaukums, Jūsu vēlmes pēc noformējuma, aptuvens budžets.
  • Tikšanās
  • Tāmes sastādīšana
  • Pēc visu detaļu apspriešanas mēs nosūtam tāmi, kuras ietvaros mēs norādām Jūsu vēlmes pēc Jūsu budžeta.
  • Līguma parakstīšana
  • Piekrišanas gadījumā parakstām līgumu par noformēšanas pakalpojumu sniegšanu
  • Mēs strādājam visā Latvijā.